WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

(iSokolka.eu)

Najwięcej głosów zdobyło PSL, najmniej - PO. Podajemy pełne zestawienie z wyborów do Rady Powiatu.

Okręg wyborczy nr 1

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Zofia Danilewicz - 393
2. Agnieszka Poważa - 248
3. Marian Stanisław Augustyniak - 70
4. Stanisław Kirejczyk - 153
5. Teresa Wysocka - 257

Razem: 1121 głosów

KWW Dialog i Współpraca

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Wojciech Anusewicz - 202
2. Ewa Kowalczuk - 85
3. Łucja Kozioł - 86
4. Rafał Męczkowski - 8
5. Halina Adamowicz - 38
6. Rafał Jarmoszko - 92

Razem: 511

KWW Porozumienie Samorządowe 2014

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Alicja Rysiejko - 304
2. Andrzej Kamliński - 119
3. Jolanta Maria Żdanuk - 77
4. Kazimierz Antonik - 124
5. Lucyna Marchel - 84
6. Jerzy Modysław Świetlicki - 192

Razem: 900

KWW Wspólnota Samorządowa

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Jerzy Białomyzy - 513
2. Agnieszka Poważa - 86
3. Anna Katarzyna Sawastynowicz - 53
4. Piotr Halicki - 58
5. Piotr Majewski - 131
6. Agnieszka Kaluta - 45

Razem: 886

KW Prawo i Sprawiedliwość

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Jan Sulik - 234
2. Barbara Popiełuszko-Matyszczyk - 116
3. Elżbieta Sutuła - 35
4. Krzysztof Dąbrowski - 37
5. Ryszard Myśliwiec - 179
6. Małgorzata Stroczkowska - 35

Razem: 636

KW Platforma Obywatelska

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Krystyna Huryn - 139
2. Jacek Urban - 28
3. Sławomir Szczerba - 31
4. Leszek Szkiłądź - 9
5. Wioletta Olechno - 13
6. Magdalena Kowalczuk - 43

Razem: 263

* * *

Okręg wyborczy nr 2

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś - 807
2. Jerzy Omielan - 826
3. Bogusław Zarzecki - 291
4. Robert Bielawski - 91
5. Łucja Gałażyn - 42
6. Ewa Urban - 60
7. Mirosław Bałakier - 129
8. Krzysztof Lech - 323

Razem: 2569

KWW Porozumienie Samorządowe 2014

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Sławomir Kraśnicki - 322
2. Wiesław Pórzecki - 217
3. Adam Sieńko - 196
4. Ewa Osakowicz - 108
5. Teresa Kolędo - 71
6. Donata Falkowska - 16

Razem: 930

KW Prawo i Sprawiedliwość

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Jerzy Karpienia - 522
2. Ewa Wiesława Siwicka - 185
3. Tomasz Krasowski - 97
4. Józef Zimnoch - 57
5. Stanisław Kopciewski - 233
6. Teresa Czarniewska - 39
7. Stanisław Mitrosz - 39
8. Ewa Kołpak - 43

Razem: 1224

KW Platforma Obywatelska

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Remigiusz Jarocki - 52
2. Emilia Lengiewicz - 40
3. Anna Ewa Matys - 22
4. Andrzej Grajewski - 31
5. Jan Horoszko - 86
6. Teresa Małyszko - 11

Razem: 242

* * *

 

Okręg wyborczy nr 3

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Jan Grusza - 556
2. Stanisław Hrynkiewicz - 406
3. Jerzy Szoka - 261
4. Mariusz Łapiński - 292
5. Elżbieta Rapiej - 113
6. Magdalena Hryniewiecka - 152
7. Martyna Katarzyna Marszałek - 65
8. Eugeniusz Hończar - 68
9. Maria Teresa Bosteels - 127
10. Janusz Szutkiewicz - 244

Razem: 2284 głosy

KWW Dialog i Współpraca

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Ewa Skórka - 91
2. Stanisław Marculewicz - 245
3. Ałła Sołoniewicz Pul - 55
4. Andrzej Greś - 180
5. Radosław Narbutt - 15
6. Lilla Panasewicz - 62
7. Dariusz Żemajduk - 71
8. Ewa Błażuk - 61
9. Tomasz Maciej Bilmin - 57

Razem 837 głosów

KWW Porozumienie Samorządowe 2014

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Kazimierz Łabieniec - 475
2. Walenty Jarosz - 316
3. Bohdan Olchowik - 253
4. Alfred Szczesiul - 73
5. Franciszek Cilulko - 36
6. Małgorzata Bagieńska - 69
7. Dorota Kieda - 54
8. Jolanta Barbara Kuryło - 14
9. Renata Nowik - 38
10. Jerzy Lesław Pul - 21

Razem 1349 głosów

KWW Wspólnota Samorządowa

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Aleksy Oleksza - 557
2. Grzegorz Skórski - 456
3. Józef Kunda - 245
4. Krystyna Sawicka - 181
5. Anna Dmitruk - 34
6. Jolanta Gudalewska - 182
7. Krzysztof Głódź - 85
8. Jadwiga Szoka - 39
9. Katarzyna Janucik - 61
10. Ryszard Barcewicz - 86

Razem 1926 głosów

KW Prawo i Sprawiedliwość

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Marcin Sutkowski - 306
2. Edward Pawłowski - 199
3. Antoni Rećko - 147
4. Kazimierz Stasiulewicz - 222
5. Barbara Jolanta Turycz - 104
6. Małgorzata Czeremcha - 30
7. Maria Garkowska - 97
8. Aneta Popławska - 11
9. Bogusław Marian Panasiuk - 190

Razem 1306 głosów

* * *

Okręg wyborczy nr 4

Komitet Wyborczy PSL

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Stanisław Kozłowski - 542
2. Bożena Tomaszewska - 207
3. Joanna Chłus - 123
4. Henryk Cudnik - 107
5. Adam Marian Kowalczuk - 221
6. Paweł Pac - 70
7. Celina Paszko - 136
8. Piotr Romanowicz - 106
9. Piotr Rygasiewicz - 319
10. Jolanta Żółtko - 161
11. Piotr Żuk - 538
12. Bogusława Szczerbińska - 349

Razem 2879 głosów

KW Dialog i Współpraca

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Łukasz Moździerski - 394
2. Janina Olechno - 73
3. Marcin Kuźmicki - 56
4. Joanna Bruzgo - 73
5. Andrzej Jan Ameljańczyk - 131
6. Magdalena Dziewiątkowska - 101
7. Maciej Szczęsnowicz - 46
8. Marta Doroszkiewicz - 26
9. Romuald Bujwicki - 36
10. Diana Wojciechowska - 67
11. Kazimierz Rapiej - 26
12. Paulina Kondrat - 164
13. Marcin Wojdałowicz - 16
14. Natalia Małachwiej - 114

Razem 1323 głosy

KWW Porozumienie Samorządowe

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Franciszek Budrowski - 348
2. Czesław Poskrobko - 256
3. Jan Klejbuk - 37
4. Wiesława Żołądkowska - 59
5. Anna Kuklicz - 64
6. Aneta Wasilewska-Rochalska - 37
7. Jolanta Rokicka - 49
8. Anna Jonasz - 70
9. Anna Danilewicz - 4
10. Ryszard Walenciej - 86
11. Stanisław Rak - 66
12. Lech Czarnowicz - 42
13. Wojciech Czaplejewicz - 36
14. Paweł Woronowicz - 145

Razem 1299 głosów

KWW Wspólnota Samorządowa

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Anna Bogdan - 90
2. Tomasz Grynczel - 170
3. Krzysztof Tochwin - 39
4. Edyta Jelska - 13
5. Tomasz Szoda - 10
6. Irena Grynczel - 26
7. Sławomir Mieczysław Grabowicz - 2
8. Krzysztof Krokos - 29
9. Jerzy Miejłuk - 11
10. Marek Mozyrski - 94
11. Jolanta Kaźmierowicz - 30
12. Renata Stelmaszek - 42

Razem 556 głosów

KW Prawo i Sprawiedliwość

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Mirosław Jan Mikołajczyk - 187
2. Jarosław Sylwester Hołownia - 401
3. Piotr Rećko - 543
4. Krystyna Andrzejewska - 45
5. Zbigniew Dębko - 271
6. Barbara Małgorzata Grynczel - 69
7. Tomasz Taudul - 64
8. Barbara Alina Wnukowska - 175
9. Janina Kucharewicz - 13
10. Czesław Kozioł - 32
11. Ewa Anna Kozłowska - 88
12. Krystyna Stanisława Haponik - 104
13. Wiesława Burnos - 309
14. Dariusz Walenciej - 29

Razem 2330 głosów

KW Platforma Obywatelska

Miejsce na liście wyborczej - imię i nazwisko - liczba głosów

1. Krzysztof Szczebiot - 462
2. Antoni Jackiewicz - 93
3. Andrzej Szumiło - 199
4. Krystyna Puciłowska - 59
5. Mirosław Grabowicz - 31
6. Maria Lilla Andrzejewska - 76
7. Tomasz Szoka - 14
8. Elwira Piątkowska - 12
9. Wojciech Haponik - 53
10. Maria Jolanta Krupa - 41
11. Alina Malczyk - 19
12. Marta Półtorzycka - 94

Razem 1153 głosy.

* * *

Razem głosy na komitety wyborcze:

PSL - 6543
Dialog i Współpraca - 2671
Porozumienie Samorządowe 2014 - 4478
Wspólnota Samorządowa - 3368
PiS - 5496
PO - 1658.

(mby, ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka