Sołectwa: Drahle; Kurowszczyzna (miejscowości: Kurowszczyzna, Zaścianki koło Kurowszczyzny); Nowa Kamionka; Stara Kamionka; Szyszki; Wojnachy.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka