Okręg wyborczy nr 11

Sołectwa: wieś Skindzierz, kolonia Skindzierz
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Okręg wyborczy nr 12

Sołectwa: Wysokie, Zagórze
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Okręg wyborczy nr 13

Sołectwa: Mielniki, Olszynka, Rudka, Zakale
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

Okręg wyborczy nr 14

Sołectwa: Laskowszczyzna, Zabrodzie (+ Romaszkówka wchodząca w skład tego sołectwa)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłem Domu Nauczyciela w Zabrodziu, Zabrodzie 1a, 16-140 Korycin

Okręg wyborczy nr 15

Sołectwa: Wyłudy, Wyłudki, Rykaczewo
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłym Domu Nauczyciela w Zabrodziu, Zabrodzie 1a, 16-140 Korycin

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka