Okręg wyborczy nr 11

Miasto Krynki: część sołectwa Kościelna - ulice Grochowa, Kościelna, Nadrzeczna, wsie Chłodne Włóki, Ozierskie, Rachowik
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

Okręg wyborczy nr 12

Miasto Krynki: część sołectwa Grodzieńska - ulice Grodzieńska, Legionowa, Polna
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Okręg wyborczy nr 13

Miasto Krynki: część sołectwa Grodzieńska - ulice Gen Bema od nr 2 do nr 48, Plac Jagielloński, Projektowana, Rynkowa, Ukośna
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Okręg wyborczy nr 14

Miasto Krynki: część sołectwa Grodzieńska - ulica Gen. Bema nr 52, 54, 58, 62, sołectwo Jurowlany
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Okręg wyborczy nr 15

Miasto Krynki: część sołectwa Grodzieńska - ulica Gen Bema nr 50, 56, 60, 64, 66, 68
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki (lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka