Okręg wyborczy nr 11

Achrymowce, Cimanie, Kowale-Kolonia, Wyzgi
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Przedszkole w Kuźnicy, ul. Sokólska 16, 16-123 Kuźnica

Okręg wyborczy nr 12

Łowczyki, Starowlany, Wołkusze
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Popławce 29, 16-123 Kuźnica

Okręg wyborczy nr 13

Białobłockie, Łosośna Wielka, Popławce
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Popławce 29, 16-123 Kuźnica

Okręg wyborczy nr 14

Czepiele, Parczowce, Tołcze
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Klimówka 23, 16-123 Kuźnica

Okręg wyborczy nr 15

Bilminy, Klimówka
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Klimówka 23, 16-123 Kuźnica

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka