Okręg wyborczy nr 1

Sołectwo Sidra ulice: Fabryczna, Grodzieńska, Kolejowa, Kościelna, Ogrodowa, Rynek, Rynkowa, Rzeczna, Sokólska, Szkolna, Zielona (+ Dworzysk kolonia, Jakowla kolonia, Kniaziówka 8, 9, 13, Wandzin kolonia, Władysławowo kolonia wchodzące w skład tego sołectwa)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 2

Sołectwo Sidra ulice: Kalwińska, Krótka, Lekarza Kuźmy, Leśna, Radomska, Różanostocka, Słomiańska, Sosnowa
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 3

Sołectwa: Potrubowszczyzna, Siderka, Szostaki
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 4

Sołectwo Makowlany
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 5

Sołectwa: Bierwicha, Siekierka, Słomianka
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 6

Sołectwa: Jurasze, Śniczany, Zwierżany
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Budynek po Gimnazjum w Sidrze, ul. Kalwińska 6, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 7

Sołectwo Jacowlany
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, Jacowlany 13, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 8

Sołectwo Poganica
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, Jacowlany 13, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 9

Sołectwo Racewo
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Jacowlanach, Jacowlany 13, 16-124 Sidra

Okręg wyborczy nr 10

Sołectwa: Holiki, Nowinka, Romanówka
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Majewie, Nowinka 1, 16-124 Sidra

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka