Miasto Krynki: część sołectwa 11 Listopada - ulice Górna, Kaukazka, Sokólska
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka