Miasto Krynki: część sołectwa Aleja Szkolna - ulice 1 Maja, Cerkiewna, Mokra, Okopy, Stary Dwór, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Szkolny
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka