Miasto Krynki: część sołectwa Nowa - ulice Nowa, Zaułek Nowy, sołectwo Łapicze
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka