Sołectwa: Bity Kamień, Nowinka, Reszkowce, Sadowo
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, Reszkowce 23, 16-200 Dąbrowa Białostocka

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka