Sołectwa: Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gimnazjum w Różanymstoku, Różanystok 7, 16-200 Dąbrowa Białostocka

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka