(iSokolka.eu)
(iSokolka.eu)

Większość głosów w Radzie Miejskiej należeć będzie do Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (6 mandatów). O jeden mandat mniej przypadło KWW Dialog i Współpraca 2014.

We wczorajszych wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Sokółce oddano łącznie 10 324 głosy ważne.

Podział mandatów w Radzie Miejskiej według komitetów wyborczych:

Prawo i Sprawiedliwość - 6 mandatów
Dialog i Współpraca 2014 - 5 mandatów
Polskie Stronnictwo Ludowe - 3 mandaty
Porozumienie Samorządowe 2014 - 3 mandaty
Na Rzecz Sokółki - 2 mandaty
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - 1 mandat
Zwykli Mieszkańcy - 1 mandat

* * *

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej według okręgów wyborczych:

Okręg nr 1 - oddano 570 głosów

Jarosław Panasiuk - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 186 głosów
Kazimierz Szomko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 165 głosów
Stanisław Kieżel - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 164 głosów
Krzysztof Jarosław Domalewski - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 31 głosów
Robert Zawadzki - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 24 głosy

Okręg nr 2 - oddano 575 głosów ważnych

Tomasz Tolko - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 212 głosów
Wojciech Januszkiewicz - KWW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 193 głosy
Andrzej Tomaszczyk - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 143 głosy
Krzysztof Sitko - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 27 głosów

Okręg nr 3 - oddano 616 głosów ważnych

Antoni Czaplejewicz - KW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 161 głosów
Stanisław Mucuś - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 138 głosów
Kazimierz Raczkowski - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 118 głosów
Waldemar Szczesiul - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 107 głosów
Leszek Łapicz - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 92 głosy

Okręg nr 4 - oddano 493 głosy ważne

Marian Rozmysłowicz - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 174 głosy
Janusz Tadeusz Pawłowski - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 171 głosów
Elżbieta Szacka - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 89 głosów
Krzysztof Kuczko - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 49 głosów
Leszek Szczebiot - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 10 głosów

Okręg nr 5 - oddano 530 głosów ważnych

Karol Puszko - KW "Nowa Prawica - Janusza Kowin-Mikke - 175 głosów
Wojciech Czabatorowicz - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 157 głosów
Wojciech Rećko - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 121 głosów
Mariusz Rabiczko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 63 głosy
Jarosław Sawoń - "KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 14 głosów

Okręg nr 6 - oddano 503 głosy ważne

Andrzej Kirpsza - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 257 głosów
Marian Gieniusz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 125 głosów
Jerzy Czaplejewicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 82 głosy
Robert Sławomir Plak - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 39 głosów

Okręg nr 7 - oddano 479 głosów ważnych

Helena Kozłowska - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 173 głosy
Jerzy Kazimierowicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 117 głosów
Konrad Stackiewicz - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 70 głosów
Leszek Rabiczko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 48 głosów
Walentyna Makarewicz - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 47 głosów
Natalia Rygasiewicz - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 24 głosy

Okręg nr 8 - oddano 449 głosów ważnych

Krystyna Gołko - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 120 głosów
Krzysztof Kiszkiel - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 119 głosów
Iwona Grzybowska - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 109 głosów
Teresa Malewicz - "KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 74 głosy
Jakub Szoka - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 27 głosów

Okręg nr 9 - oddano 582 głosy ważne

Stanisław Pałusewicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 163 głosy
Andrzej Bakunowicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 153 głosy
Regina Iwanowska-Bieszczad - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 91 głosów
Joanna Wyszyńska - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 88 głosów
Jan Zabłudowski - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 58 głosów
Seweryn Grzegorz Bona - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 29 głosów

Okręg nr 10 - oddano 323 głosy ważne

Mariusz Bienasz - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 138 głosów
Jadwiga Wysocka - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 43 głosy
Małgorzata Bułatewicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 38 głosów
Krzysztof Naruszewicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 36 głosów
Tomasz Januszkiewicz - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 25 głosów
Krzysztof Dzienis - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin Mikke - 22 głosy
Tomasz Giełażyn - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 21 głosów

Okręg nr 11 - oddano 426 głosów ważnych

Michał Tochwin - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 136 głosów
Piotr Kulakowski - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 115 głosów
Jan Firs - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 69 głosów
Krzysztof Sawicki - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 68 głosów
Agnieszka Kośmicka - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 26 głosów
Justyna Gabiniewicz - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 12 głosów

Okręg nr 12 - oddano 655 głosów ważnych

Antoni Cydzik - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 158 głosów
Wiesław Prokorym - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 132 głosy
Jerzy Wierzbicki - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 121 głosów
Jarosław Raczkowski - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 99 głosów
Barbara Tatarczuk - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 63 głosy
Grzegorz Stanisław Bieńkowski - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 58 głosów
Piotr Danilewicz - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 24 głosy

Okręg nr 13 - oddano 497 ważnych głosów

Sławomir Sawicki - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 104 głosy
Anna Jacewicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 97 głosów
Łukasz Andrukiewicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 92 głosu
Maciej Paszkowski - KWW "Wspólnota Samorządowa" - 82 głosy
Piotr Ciruk - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 50 głosów
Cezary Połuszejko - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 27 głosów
Michał Możejko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 25 głosów
Andrzej Paszko - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 20 głosów

Okręg nr 14 - oddano 513 głosów ważnych

Jadwiga Bieniusiewicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 249 głosów
Aneta Szoka - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 103 głosy
Wojciech Kuczko - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 74 głosy
Anna Fidziukiewicz - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 63 głosy
Józef Bałakier - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 24 głosy


Okręg nr 15 - oddano 440 głosów ważnych

Dorota Babynko - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 115 głosów
Helena Szarkowska - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 91 głosów
Elżbieta Zofia Mazur - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 74 głosy
Andrzej Czepiel - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 72 głosy
Irena Wiszniewska - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 51 głosów
Jan Aniśkiewicz - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 26 głosów
Wojciech Giczan - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 11 głosów

Okręg nr 16 - oddano 373 głosy ważne

Marek Awdziej - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 106 głosów
Ewa Supranowicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 91 głosów
Adam Bitiucki - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 53 głosy
Wojciech Sańko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" 39 głosów
Józef Tadeusz Szyszko - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 32 głosy
Romuald Biziuk - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 30 głosów
Wincenty Matulewicz - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 22 głosy

Okręg nr 17 - oddano 482 głosy ważne

Daniel Supronik - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 127 głosów
Marian Lisowski - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 114 głosów
Czesław Greś - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 63 głosy
Barbara Kruchelska - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 61 głosów
Małgorzata Osial - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 61 głosów
Tomasz Wróblewski - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 40 głosów
Aleksandra Zarzecka - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 16 głosów

Okręg nr 18 - oddano 446 głosów ważnych

Piotr Borowski - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 231 głosów
Ewa Szomko - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 63 głosów
Elżbieta Raczkowska - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 48 głosów
Agnieszka Szczygielska - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 40 głosów
Ewa Anna Rochalska - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 30 głosów
Jarosław Giedzicz - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 27 głosów
Michał Wąsowicz - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 7 głosów

Okręg nr 19 - oddano 453 głosy ważne

Jerzy Piotr Saciłowski - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 177 głosów
Michał Gieniusz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 93 głosy
Elżbieta Szarkowska - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 74 głosy
Dorota Romanowicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 70 głosów
Puszko Wiesław - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 25 głosów
Marta Zarzecka - KWW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 14 głosów

Okręg nr 20 - oddano 411 głosów ważnych

Andrzej Łukaszewicz - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 116 głosów
Robert Rybiński - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 114 głosów
Justyna Adamska - KWW "Zwykli Mieszkańcy" - 73 głosy
Maria Talarczyk - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 70 głosów
Karol Markowski - KW "Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke" - 23 głosy
Patrycja Cierpicka - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 15 głosów

Okręg nr 21 - oddano 508 głosów ważnych

Helena Czaplejewicz - KW "Polskie Stronnictwo Ludowe" - 172 głosy
Julian Struczewski - KWW "Dialog i Współpraca 2014" - 102 głosów
Antoni Sakowicz - KWW "Porozumienie Samorządowe 2014" - 91 głosów
Katarzyna Magdalena Paszko - KWW "Na Rzecz Sokółki" - 63 głosy
Dorota Kołpuć - KW "Prawo i Sprawiedliwość" - 62 głosy
Rafał Zarzecki - KW "Nowa Prawica - Janusza Krowin-Mikke" - 18 głosów

opr. (mby)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka