andrzej humienny
Andrzej Humienny będzie startował
z list PSL-u (iSokolka.eu)

Uważam, że mogę dalej skutecznie pracować dla społeczności gminy - mówi Andrzej Humienny, wójt gminy Nowy Dwór, który ubiega się o reelekcję.

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na wójta Nowego Dworu?

- Od szeregu lat uczestniczę w życiu społecznym i gospodarczym gminy, w związku z tym znane są mi problemy, z którymi wójt powinien się zmierzyć. Uważam, że mogę dalej skutecznie pracować dla społeczności gminy. Pragnę również dokończyć na terenie gminy kilka inwestycji dla sołectw, które ich w minionej kadencji nie otrzymały. Mam na myśli oczywiście przede wszystkim asfaltowanie dróg.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Obecnie kończę kadencję na stanowisku Wójta Gminy. W swojej pracy wykazałem się skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wykonaniem szeregu inwestycji. Przed gminą stoją wyzwania związane z realizacją wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Moja wiedza, doświadczenie i umiejętności gwarantują, że gmina nadal będzie realizowała zadania inwestycyjne ze środków zewnętrznych, które przyczynią się do jej rozwoju i wpłyną na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców. Pochodzę z tej gminy i doskonale wiem, z jakimi problemami borykają się jej mieszkańcy. Moi wyborcy wiedzą, że na stanowisko, które obecnie piastuję nie poszedłem dla ”pieniędzy”. Jestem gwarantem stabilności, jak również dotrzymywania słowa danego wyborcom.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Konkurencji zawsze należy się obawiać, a zarazem ją szanować. Słowa krytyki, jeśli są zasadne, przyjmuję z pokorą. Natomiast nie toleruję kłamstwa, fałszu, obłudy, którymi często kontrkandydaci „mydlą oczy” wyborcom.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

- Pomimo trudnej sytuacji finansowej na starcie, w minionej kadencji udało mi się zrealizować następujące inwestycje:

  • Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty – Chorużowce wraz z wymianą urządzeń w studni Stacji Uzdatniania Wody w Rogaczach: cel zadania „Poprawa Warunków życia mieszkańców wsi Jaginty – Chorużowce i wsi Rogacze poprzez budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę urządzeń technologicznych w istniejącej hydroforni w Rogaczach”. Rok: 2011 – oddano do użytku. Całkowity koszt budowy – 245.844 zł, w tym środki środki własne – 95.940 zł;
  • „Przebudowa z rozbudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze”, 16-205 Nowy Dwór, ul. Kuźnicka 18, pow. sokólski. Rok: 2011 – oddano do użytku. Koszt budowy – 1.339.191 zł; środki własne – 517.284 zł;
  • „Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza w miejscowości Bobra Wielka, gmina Nowy Dwór, pow. sokólski”. Rok: 2012 - trwa realizacja zadania. Koszt budowy – 6.517.338 zł; środki własne – 146.000 zł; 
  • „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej nr 103598B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesołej położonej w miejscowości Nowy Dwór”. Rok: 2013 - oddano do użytku. Koszt budowy - 1.714.000 zł. W tym środki własne w kwocie – 902.809 zł;
  • Projekty realizowane w Zespole Szkół w Nowym Dworze tj.: - zakup sprzętu ICT - koszt 34.408,02 zł; - dostosowanie pomieszczeń placówki - 17.037,96 zł; - plac zabaw – 80.234,13 zł; - dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych – 27.756, 00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę: 159.436,11 zł;
  • Realizacja projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz.II, administracja samorządowa , Podlaska Platforma Edukacyjna” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego. Koszt całkowity projektu dotyczący gm. Nowy Dwór wyniósł - 206.508,50 zł., środki własne: 30.976,28 zł;
  • Inwestycje na drodze wojewódzkiej na odcinku: Nowy Dwór – Jaczno. Rok realizacji : 2011 – 2014. Koszt budowy - 6.712.854 zł; środki własne – 35.000 zł; Ogólna kwota pozyskanych środków w latach 2010 -2014 wynosi - 16.895.171,61 zł, środki własne: 1.728.009,28 zł.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- To, że nie mogłem przekonać pewnej grupy naszego społeczeństwa, że to, co robimy jest naprawdę potrzebne, a na niektóre projekty należy poczekać.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

- Budowa dróg o nawierzchni asfaltowej. Pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz do wytwarzania źródeł energii odnawialnej, które przyniosą gminie nowe źródła dochodów oraz stworzą możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, których gminie brakuję.

Co by pan robił, gdyby nie został pan wójtem?

- Nudzić się nie będę. Prowadzę duże gospodarstwo rodzinne.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka