(iSokolka.eu)
(iSokolka.eu)

Do jutra do północy komitety wyborcze mogą zgłaszać swoich kandydatów na radnych. Jako że w gminie Korycin zarejestrowano tylko jeden komitet wyborczy (a nie zanosi się na to, by własne listy wystawiały tam duże ugrupowania jak PSL czy PiS), może się okazać, że mandaty radnych zostaną obsadzone bez przeprowadzenia głosowania.

Termin zgłaszania list wyborczych przez komitety wyborcze może zostać wydłużony w przypadku, gdy do danego okręgu wyborczego nie zostanie zgłoszona żadna lista kandydatów lub tylko jeden kandydat.

- Wówczas gminna komisja wyborcza wzywa niezwłocznie - poprzez rozplakatowanie obwieszczenia - do dokonania dodatkowych zgłoszeń. Wtedy termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o pięć dni. Jeżeli w tym czasie nikt nie dokona dodatkowej rejestracji, wówczas obsadzenie mandatu radnego w danym okręgu odbywa się bez głosowania - dowiedzieliśmy się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.

Z kolei jeśli mandat radnego w danym okręgu wyborczym nie zostanie obsadzony, bo nie zgłoszono w nim żadnego kandydata, wówczas wojewoda zarządza wybory uzupełniające. Mogą się one odbyć w przeciągu sześciu do dziewięciu miesięcy.

Podobnie jest w przypadku kandydatów na wójtów i burmistrzów. Jeżeli nie zgłoszono żadnego kandydata albo zgłoszono tylko jednego, wówczas od momentu wydania obwieszczenia przez gminną komisję wyborczą komitety mają pięć dni, aby zgłosić nową kandydaturę. Prawo do tego mają komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie.

Kandydatów na wójtów i burmistrzów, komitety wyborcze mogą zgłaszać do 17 października.

(mby)

W naszym serwisie, w zakładce Kandydaci zamieścimy kompletne listy osób startujących w wyborach samorządowych po ich opublikowaniu przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka