WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Poznaj kandydatów z twojego okręgu wyborczego

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

jan  hrynkiewicz
Jan Hrynkiewicz (iSokolka.eu)

Chciałbym przekonać ponownie wyborców, iż nasza gmina może być nowoczesna, ale i jednocześnie będzie to miejsce, gdzie ludzie będą mogli godnie żyć, a goście z innych regionów Polski w sposób atrakcyjny będą mogli wypoczywać u nas - mówi Jan Hrynkiewicz, wójt gminy Sidra ubiegający się o reelekcję.

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na wójta Sidry?

- Startuję na wójta, ponieważ pragnę, żeby gmina skorzystała z szansy, jaką dają pieniądze unijne, a nieskromnie mówiąc potrafię jej zdobyć dla gminy - mam w tym względzie przygotowanie i doświadczenie. Wiem, jakie są niedomagania w technicznej infrastrukturze gminy, moja wiedza inżynierska ułatwia mi ich zrozumienie, potrzebę jej ciągłego unowocześniania. Wiele zadań mamy w drogownictwie, w rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na rozwój agroturystyki w gminie.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Znam gminę i jest moją małą ojczyzną. Jestem z terenu gminy, tu się urodziłem, a wyjeżdżałem, żeby zdobyć wiedzę. Całe dorosłe życie poświęciłem pracy na rzecz gminy na wszystkich szczeblach. Uważam, że moje wykształcenie inżynierskie i praktyka zawodowa pozwala mi bez trudu zrozumieć sprawy techniczne infrastruktury, bez posiłkowania się ekspertami technicznymi i nie muszę korzystać z tłumacza w czytaniu projektów technicznych. Moja wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest poparta latami doświadczenia w kierowaniu ludźmi. Sprawy finansowania ze środków unijnych znam z praktyki, ponieważ gmina uczestniczyła i uczestniczy w realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Ponadto mam skończone z tego zakresy studia podyplomowe. Na koniec doświadczenie w zarządzeniu gminą mam wielokadencyjne. Chciałbym przekonać ponownie wyborców, iż nasza gmina może być nowoczesna, ale i jednocześnie będzie to miejsce, gdzie ludzie będą mogli godnie żyć, a goście z innych regionów Polski w sposób atrakcyjny będą mogli wypoczywać u nas.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Zjawisko konkurencji w demokracji samorządowej jest zdrowym zjawiskiem. Trzeba mieć szacunek dla konkurentów, znać ich postulaty. Walorem demokracji samorządowej jest to, że demokracja jest na co dzień. Obecność konkurentów wyzwala we mnie mobilizację w starciu na programy z potencjalnymi konkurentami. Z doświadczenia wiem, że wielu konkurentów widzi wiele niedociągnięć w pracy władz samorządowych i w infrastrukturze technicznej czy jakości usług publicznych realizowanych przez gminę. Przeważnie oni to tylko widzą i na tym kończą swoją misję. Ja jestem w stanie naprawić czy przekuć w czyn. Ponieważ widzieć, że coś jest źle to za mało, naprawić to jest sztuka, a to wymaga doświadczenia i wiedzy.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

W tej kadencji doszło do zrealizowania wielu w inwestycji.

1. Budowa wodociągu:
a) Makowlany we wsiach Kol. Poganica, Kol. Racewo, Kol. Jacowlany, Kol. Zwierżany, Kol. Chwaszczewo, Kol. Jałówka: - PCV DN 100 - 7 415 m - PCV DN 80 – 3 398 m - PCV DN 50 - 326 m,
b) Makowlany we wsiach Kol. Makowlany, Kol. Jurasze, Kol. Poganica, Kol. Chwaszczewo: - PCV DN 100 – 4 330 m - PCV DN 80 – 2 450 m - PCV DN 50 - 750 m w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 29.04.2010 r., data zakończenia – 29.07.2011 r. Wartość inwestycji – 626 087 zł, dofinansowanie – 381 972 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych Siderka, Kniaziówka, Podsutki, Sidra, Bierniki, Makowlany o długości 13 600 m w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 02.06.2010r., data zakończenia – 30.05.2011r. Wartość inwestycji – 816 647 zł, dofinansowanie – 542 290 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 103607B od drogi powiatowej Nr 1249B – Siderka – do drogi powiatowej Nr 1249B w miejscowości Siderka w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Data rozpoczęcia - 16.04.2010r., data zakończenia – 07.07.2010r. Wartość inwestycji – 194 488 zł, dofinansowanie – 97 244,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Data rozpoczęcia - 09.07.2010r., data zakończenia – 31.08.2011r. Wartość inwestycji – 911 200 zł, dofinansowanie – 462 920 zł.

5. Przebudowa ulicy Radomskiej i Krótkiej w Sidrze. Data rozpoczęcia - 13.09.2011r., data zakończenia – 17.10.2011r. Wartość inwestycji – 99 991 zł.

6. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki Zdrowotnej Otwarty w Sidrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Data rozpoczęcia - 20.07.2011 r., data zakończenia – 15.11.2012 r. Wartość inwestycji – 816 337 zł, dofinansowanie – 574 882 zł.

7. Remont drogi gminnej nr 103615 B Kolonia Makowlany – droga powiatowa nr 1249 B – Makowlany – do drogi wojewódzkiej nr 673 ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 20.03.2012 r., data zakończenia – 30.05.2012 r. Wartość inwestycji – 505 321 zł, dofinansowanie – 151 595 zł.

8. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz remont ujęcia wody w Makowlanach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Data rozpoczęcia - 01.03.2013 r., data zakończenia – 31.10.2013 r. Wartość inwestycji – 1 308 40,17 zł, dofinansowanie – 853 255 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 103616 (ulica bez nazwy wsi Zalesie) w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 27.09.2013 r., data zakończenia – 06.11.2013 r. Wartość inwestycji – 233 394 zł, dofinansowanie – 113 000 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany – Sidra ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Inwestycja realizowana przez Powiat Sokólski wspólnie z Gminą Sidra. Data rozpoczęcia - 20.03.2012 r., data zakończenia – 30.05.2012 r. Wartość inwestycji – 498 344 zł, dofinansowanie – 151 595 zł.

11. Przebudowa ul. Grodzieńskiej w Sidrze w ciągu drogi powiatowej nr 1259B ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Data rozpoczęcia - 24.06.2014 r., data zakończenia – 05.11.2014 r. Wartość inwestycji – 999 647 zł , dofinansowanie – 350 000zł.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina – Sadowo – Nowinka – Romanówka – Holiki – Majewo – Trzcianka – do drogi wojewódzkiej nr 671 ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Inwestycja realizowana przez Powiat Sokólski wspólnie z Gminą Sidra, Gminą Janów, Gminą Dąbrowa Białostocka. Data rozpoczęcia - 22.05.2014 r., data zakończenia – w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 03.10.2014 r. Wartość inwestycji – 6 561 974 zł , dofinansowanie – 3 000 000 zł.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- Największą porażką jest to, że nie przekonałem opozycji do swych zamierzeń i planów w minionej kadencji.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

- Uważam, że największym zadaniem do zrealizowania w przyszłej kadencji jest przebudowa dróg powiatowych wspólnie z gminą Sidra oraz przebudową dróg gminnych. Należy również dokonać modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze wraz z budową boiska do piłki nożnej. Realizacja w/w zadań będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych unijnych przy akceptacji Rady Gminy Sidra.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka