kazmierze marciszel
Kazmierz Marciszel (iSokolka.eu)

Liczba kandydatów świadczy o dużym zainteresowaniu życiem społecznym w Gminie, ale jednocześnie daje mieszkańcom możliwość wyboru. Szanuję wszystkich kandydatów, zarówno na burmistrza, jak i na radnych - mówi Kazimierz Marciszel, burmistrz Suchowoli ubiegający się o reelekcję.

Dlaczego zdecydował się pan startować w wyborach na burmistrza?

- Od urodzenia mieszkam w Gminie Suchowola. Całe moje życie osobiste i zawodowe związane jest z Gminą Suchowola. Od początku powstania samorządów brałem czynny udział w działalności samorządowej. Znam ludzi tu mieszkających, ich problemy i staram się pomóc w ich rozwiązywaniu.

Dlaczego to właśnie na pana wyborcy powinni oddać swój głos?

- Jedna kadencja to za krótki czas, aby zrealizować plany, które nakreśliliśmy wspólnie z Radą. Wiedza i duże doświadczenie gwarantują skuteczne działania samorządowe. Jako wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół w Suchowoli i dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli znam i rozumiem potrzeby szkolnictwa. Jako rolnik prowadzący 20-hektarowe gospodarstwo rolne, współzałożyciel i przez wiele lat przewodniczący Zarządu Spółdzielni Producentów Mleka „Biebrza-Bóbr” wiem, jakie trudności mają rolnicy stanowiący większość mieszkańców Gminy. Jako działacz samorządu powiatowego, gminnego i rolniczego wiem jak odpowiedzialnie zarządzać własnymi jak i pozyskiwanymi środkami finansowymi.

Czy obawia się pan konkurentów?

- Liczba kandydatów świadczy o dużym zainteresowaniu życiem społecznym w Gminie, ale jednocześnie daje mieszkańcom możliwość wyboru. Szanuję wszystkich kandydatów, zarówno na burmistrza, jak i na radnych. Uczciwej i zdrowej konkurencji nie obawiam się.

Jakimi sukcesami na niwie samorządowej i społecznej może się pan pochwalić?

Najważniejszym sukcesem moim, jak i Rady Miejskiej jest ograniczenie długu Gminy do 6565379,00 zł (stan na 30.06.2014 wg sprawozdania finansowego tzw. Rb-Z) i spłacie kredytu w latach 2011-2013 w wysokości 6391019,00 zł (dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola oraz na podstawie dowodów bankowych spłat) i tym samym uzyskanie płynności finansowej dającej dużą szansę rozwojową z racji nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dużym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa dróg i chodników całego osiedla przy ulicy Targowej, po dwudziestu pięciu latach od jego powstania. Przebudowano od podstaw dwie hydrofornie z przebudową budynków stacji uzdatniania wody, wymianą całych linii poboru i uzdatniania wody oraz wybudowania dwóch zbiorników na wodę uzdatnioną o pojemności 150 metrów sześciennych każdy i dwóch zbiorników o pojemności 200 metrów sześciennych każdy. Dobra jest również sytuacja rozwojowa i finansowa spółki prawa handlowego Centrokom ze 100-procentowym kapitałem zakładowym Gminy.

Ponadto:

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i Jatwiezi Małej 2 352 841,75 zł – dokończenie i opłacenie inwestycji. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 1377422,00 zł (środki unijne)
2. Budowa mostu w Karpowiczach – 778 202,00 zł – wkład Gminy jako dofinansowanie Starostwu Powiatowemu
3. Budowa drogi Bagny – Krasne – 1 617 054,00 zł – wkład Gminy jako dofinansowanie Starostwu Powiatowemu
4. Przebudowa czterech przepompowni kanalizacyjnych w Suchowoli – 709 233,15 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 282485,00 zł (środki unijne)
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli – 375 909,35 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego - 240958,00 zł (środki unijne)
6. Remonty wielu dróg żwirowych – 793 787,00 zł
7. Budowa chodnika na ulicy 3 Maja w Suchowoli – 50 000,00 zł, wkład Gminy jako dofinansowanie Starostwu Powiatowemu
8. Powstanie szlaku turystycznego ks. Jerzego Popiełuszki – 19 600,00 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 10294,00 zł (środki unijne)
9. Remont dachu szkoły w Domuratach – 53 069,40 zł
10. Budowa drogi w Rutkowszczyźnie – 238560,00 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 75000,00 zł
11. Wyasfaltowanie drogi w Piątaku i Głęboczyźnie – 364 642,00 zł
12. Zakup samochodu (busa) – 126 990,00 zł (72438,00 zł - środki z PFRON)
13. Wyasfaltowanie ulicy Słonecznej w Suchowoli – 162 870,47 zł
14. Remont hydroforni w Leśnikach – 92 988,00 zł (środki finansowe Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska)
15. Wyasfaltowanie ulicy Polnej w Suchowoli – 515 834,88 zł
16. Budowa drogi dojazdowej do Kościoła w Jatwiezi – 38 000 zł - wkład Gminy
17. Wyasfaltowanie drogi w Karpowiczach – 156 367,00 zł - wkład Gminy jako dofinansowanie Starostwu Powiatowemu
18. Przebudowa 10 ulic wraz z chodnikami w Suchowoli – 2 510 000,00 zł. Dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego -1077051,00 zł
19. Przebudowa hydroforni w Kopciówce i Suchowoli – 3 300 000,00 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji
20. Wyposażenie szkół w pomoce naukowe i szkolne w ramach programu „Dać szansę” i indywidualizacja z Gminą Suchowola – 330628,00 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 100 % kosztów zadania (środki unijne)
21. Zakup budynku po byłej księgarni – 110 000,00 zł
22. Zakup ciągnika i przyczepy – 32 332,00 zł
23. Remont Sali „Płomyk” – 65 190,00 zł
24. Remont drogi w Karpowiczach – 153068,00 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 50000,00 zł.

Na te inwestycje oprócz środków finansowych własnych, udało się pozyskać środki ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego (dotacje unijne), Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co uznaje pan za swoją największą porażkę?

- Rzeczywiście, ze względu na brak środków finansowych nie udało się zrealizować niektórych koncepcji. Chodzi tu o zagospodarowanie centrum Suchowoli. Nie jest to jedyne zadanie na przyszłość. Ze względu na długotrwały proces identyfikacji udziałowców tzw. wspólnoty gruntowej, do tej pory stan prawny własności ok. 20 ha niezagospodarowanych terenów położonych w Suchowoli nie jest ustalony. Uniemożliwia to przeznaczenie ich pod inwestycje i na cele mieszkaniowe. Ze względu na opóźnienia w działaniach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych nie mogliśmy rozpocząć regulacji i zagospodarowania rzeki Olszanki.

Jakie cele stawiałby pan sobie na najbliższe cztery lata w przypadku wygranej?

- Najważniejsze to utwardzenie dróg warstwą bitumiczną do każdej miejscowości. Dobra droga to podstawa rozwoju gospodarczego i podniesienie standardu życia każdego mieszkańca Gminy. Pozwoli to również na rozwój turystyki, dotarcie turystów do pięknych zakątków regionu i promocję Gminy. Kolejny cel to rewitalizacja centrum Suchowoli w szerokim znaczeniu. Nie tylko odnowa, budowa budynków, ale i przywrócenie działalności gospodarczej, która tu istniała. Ważnym zadaniem jest też uporządkowanie terenów targowych oraz inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Przygotowanie terenów inwestycyjnych zwiększyłoby szanse na rozwój gospodarczy Gminy. Dumni jesteśmy, że na naszej suchowolskiej ziemi urodził się Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Naszym celem i obowiązkiem jest umożliwienie poznania przez Polaków i mieszkańców innych krajów jego korzeni i drogi życia. Z tego tytułu wynikają zadania organizacyjne, inwestycyjne i kulturalne na lata następne.

Co by pan zrobił, gdyby nie był pan burmistrzem?

- Zająłbym się działalnością gospodarczą i społeczną.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka