urna wyborcza
(iSokolka.eu)

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Oznacza to, że od tego dnia można wykonywać czynności związane z tworzeniem komitetów wyborczych oraz zawiadamianiem właściwych organów o ich utworzeniu. Wszystkie dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów - czytamy na stronie internetowej pkw.gov.pl.

Kampania wyborcza rozpocznie się na dobre na początku września. Wtedy zapewne zgłoszone zostaną oficjalnie kandydatury na wójtów i burmistrzów.

opr. (ea)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka